Regulament

1. INTRODUCERE

La debutul său, mișcarea „Artiști Împreună” își propune să mobilizeze artiștii din România în lupta împotriva pandemiei de COVID-19. Ulterior, mișcarea va deservi alte cauze colective importante pentru societatea românească.
Misiunea mișcării este de a angaja arta și artiștii în efortul comun de a informa cetățenii din România cu privire la importanța respectării regulilor și recomandărilor comunicate de către autoritățile publice abilitate în timpul stării de urgență generate de pandemia de coronavirus (COVID-19), precum și de a contribui la informarea populației cu privire la date factuale relevante în contextul stării curente.
În această primă etapă, mișcarea „Artiști Împreună” demarează un apel către artiștii care doresc să se implice în acțiuni de informare cu privire la criza COVID-19. Valoarea inițială a fondurilor este de 10.000 de euro. În funcție de evoluția situației din țară și contribuția sponsorilor ce se vor alătura pe parcurs mișcării , colectarea de fonduri și apelurile către artiști vor continua, pentru susținerea priorităților naționale de sănătate publică.
Mișcarea „Artiști Împreună” s-a născut în prima săptămână de la declanșarea stării de urgență națională din cauza pandemiei de COVID-19, cu scopul de a sprijini campania de informare inițiată de Ministerul Sănătății și Grupul de Comunicare Strategică al Guvernului României, cu sprijinul Observatorului Român de Sănătate.

2. ORGANIZATORI

Mișcarea “Artiști Împreună” este inițiată de Centrul Cultural Clujean, Observatorul Român de Sănătate și Banca Transilvania.
Platforma online este administrată de Centrul Cultural Clujean. Proiectele sunt finanțate, într-o primă etapă, de Banca Transilvania.

3. TEMA PROIECTELOR

Proiectele propuse trebuie să respecte temele de lucru menționate pe platforma online artistiimpreuna.ro.
Noi teme de lucru vor fi alese și documentate de către Observatorul Român de Sănătate, în funcție de evoluția crizei COVID-19. Regulamentul va fi actualizat cu aceste noi teme de lucru pe parcurs. Orice modificare va fi anunțată pe pagina artistiimpreuna.ro.

4. GHID PENTRU LUCRĂRILE PROPUSE:

 • Lucrările pot fi din sfera artelor vizuale, artelor media, artelor performative, muzicii, literaturii etc.;
 • Formate dezirabile: afișe, animații, filme video, filme, muzică, texte literare etc. Sunt binevenite formate inovatoare, care pot atrage atenția și crea angajare în relație cu temele propuse;
 • Lucrările pot adresa grupuri țintă diverse, în special pe cele mai vulnerabile în criza COVID-19, alte categorii vulnerabile, persoane cu acces redus la internet, minorități, etc.;
 • Lucrările ar trebui să fie ușor diseminabile pe scară largă, în mediul online sau offline.

5. CINE POATE ÎNSCRIE PROIECTE

Proiectele pot fi propuse de autori individuali sau în echipă.
Participarea este deschisă oricui, fără restricții de vârstă, sex, etnie, experiență artistică. Nu există restricții legate de domiciliu, cu condiția ca autorul/echipa să aibă rezidența în România.

6. CALENDAR

Înscrierea proiectelor se va putea face începând cu data de 26.03.2020, fiind deschisă pe termen nedeterminat, având în vedere fondurile disponibile și nevoile campaniei.
*Datele sunt estimative și pot fi subiectul unor modificări. Orice modificare va fi anunțată pe pagina artistiimpreuna.ro. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în vederea informării tuturor persoanelor interesate de acest program.

7. DETALII ÎNSCRIERE

Un autor/ o echipă poate participa cu una sau mai multe lucrări. Fiecare lucrare va trebui înscrisă separat în platformă.
Înscrierea se face respectând următorii pași:
 • PASUL 1. Pe platformă sunt identificate subiectele pentru care există o urgentă nevoie de comunicare către publicul larg. Subiectele propuse au fost documentate științific de către organizatori sau instituțiile publice implicate.
 • PASUL 2. Artiștii se înscriu pe platformă și trimit o scurtă descriere a ideii cu care vor să participe la apel. În maximum 24 de ore de la trimiterea acestei descrieri, organizatorii confirmă, prin e-mail, dacă ideea propusă este selectată pentru realizare sau nu. Centrul Cultural Clujean va încheia apoi un contract de drepturi de autor cu artiștii ale căror idei vor fi acceptate pentru realizare, contract ce va fi trimis prin e-mail și semnat electronic. Din momentul confirmării selecției propunerii, artiștii au la dispoziție 48 de ore pentru a trimite lucrarea în formă finală.
 • PASUL 3. După predarea lucrării finale autorul/ echipa primește un onorariu fix (flat fee) de 300 euro brut. Artiștii au posibilitatea de a încasa acest onorariu sau de a-l dona (total sau parțial) în fondul de urgență prin care vor fi sprijiniți artiști și lucrători culturali grav afectați de criza actuală.
 • PASUL 4. Lucrările sunt diseminate prin canalele aflate la dispoziția platformei Artiști Împreună (social media, lanțuri de magazine și librării, mecanisme cetățenești, call centers, rețele outdoor), precum și prin canalele aflate la îndemâna artiștilor. În funcție de disponibilitate, aceste lucrări pot fi diseminate și prin canalele oficiale de comunicare ale autorităților publice care susțin mișcarea. În formularul de înregistrare, artiștii vor avea opțiunea de a oferi organizatorilor dreptul de a face public numele artistului/ echipei care realizează proiectul.
Lucrările propuse vor fi selectate de către Centrul Cultural Clujean și Observatorul Român de Sănătate, în funcție de respectarea Art. 3, Tema proiectelor, și Art 4, Ghid pentru lucrările propuse. Decizia cu privire la acceptarea lucrărilor propuse este definitivă și nu poate fi contestată.

8. ONORARIU ȘI CONTRACT

Autorii proiectelor acceptate vor primi un onorariu fix (flat fee) de 300 euro brut. Artiștii au posibilitatea de a încasa acest onorariu sau de a-l dona (total sau parțial) în fondul de urgență prin care vor fi sprijiniți artiști și lucrători culturali grav afectați de criza actuală.
Taxele legale vor fi reținute din suma brută de către organizator. Autorii proiectului se angajează să îndeplinească sarcinile care le revin, conform legii, pentru acest venit.
Fiecare participant declară pe proprie răspundere că are dreptul de a înscrie lucrarea în concurs și că este autorul și proprietarul drepturilor de autor al lucrării înscrise și ale componentelor lucrării (imagini, text, simboluri etc).
Simpla participare în campanie conferă organizatorilor dreptul de a prezenta lucrările fără vreo obligație financiară, pe o perioadă nelimitată, în cadrul oricărui tip de prezentare publică, materiale de promovare, materiale de presă sau media, în scopuri non-comerciale.
Autorii lucrărilor selectate oferă organizatorilor permisiunea de a expune lucrarea în mod repetat și pe o perioadă de timp nelimitată.
Plata onorariului se face la predarea lucrării finale.
Plata onorariului va fi efectuată în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății, conform prevederilor Codului fiscal în vigoare.

9. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR

Drepturile organizatorilor:
 • Organizarea proiectului în conformitate cu prezentul Regulament;
 • Modificarea prezentului regulament, asigurând – prin postarea unui scurt anunț pe platforma online - notificarea persoanelor interesate cu privire la modalitățile și la termenele prevăzute în prezentul document. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate în cadrul platformei, în vederea informării tuturor persoanelor interesate de acest program. Prin urmare, este recomandat să fie verificat în mod regulat acest document pentru a verifica conţinutul actualizat al acesteia.
 • Solicitarea detaliilor/ clarificărilor suplimentare cu privire la participanți pentru a verifica veridicitatea informațiilor furnizate de aceștia;
 • Invalidarea aplicațiilor care nu respectă regulile și condițiile prezentate în regulament;
 • Excluderea din apela oricărui participant, în orice moment al apelului, dacă s-a dovedit că:
 • A furnizat informații incorecte sau inexacte în timpul apelului luând în considerare toate etapele programului;
 • A încălcat prezentul regulament sau orice lege aplicabilă;
 • A avut sau a avut o conduită improprie sau imorală față de alte persoane implicate în program.
Obligațiile organizatorilor:
 • Furnizarea tuturor informațiilor necesare dezvoltării și implementării coerente a apelului către participanți;
 • Să nu folosească informațiile obținute din selecția Participanților sau orice alte informații obținute în timpul apelului în alte scopuri decât cele menționate în prezentul regulament și în politica GDPR.

10. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

Drepturile participanților:
 • Beneficierea de informațiile furnizate de Organizator și / sau partenerii săi din cadrul apelului;
 • Să-și dezvolte creația artistică în modul pe care îl consideră cel mai potrivit, într-o manieră care respectă drepturile omului și valorile egalității, echității, non-discriminării și binelui colectiv.
Obligațiile participanților:
 • Respectarea prezentului regulament și a Termenilor și Condițiilor.
 • Realizarea lucrării selectate. În cazul în care lucrarea nu este finalizată și predată în intervalul de timp de 48 ore, propunerea va fi descalificată din oficiu și nu va fi inclusă în campanie, iar organizatorii nu vor avea obligația de a achita onorariul prevăzut în Art. 8;
 • Respectarea oricăror alte sarcini pe care și le-au asumat în acest apel, indiferent dacă acest lucru este reflectat în Regulament sau în alte Politici sau Acte adiționale cu privire la apel.

11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin înscrierea pe platforma mișcării “Artiști Împreună”, artiștii acordă Organizatorului o serie de date cu caracter personal, precum: nume, prenume, rol / funcție, expertiză, date de contact (cum ar fi: adresa de e-mail, numărul de telefon).
Organizatorul are dreptul să prelucreze aceste date în scopul evaluării aplicațiilor și în orice alte scopuri legate de implementarea apelului . Datele vor fi stocate în conformitate cu prevederile legale, pe întreaga durată a apelului, precum și pentru o perioadă ulterioară de 5 ani (având în vedere că Organizatorul are obligații legale și contractuale de a păstra în evidența sa datele proiectului și după terminarea acestuia). La sfârșitul acestei perioade, datele vor fi șterse sau returnate aplicanților conform cererii lor.
Anumite date cu caracter personal pot fi dezvăluite și altor persoane din echipa de organizare a apelului sau, după caz, partenerilor organizatorului, având în vedere că aceste date sunt necesare pentru bunul mers al apelului. Persoanele care vor avea acces la astfel de date au, de asemenea, obligația contractuală și legală de a păstra secretul și de a nu le dezvălui niciunui terț.
Organizatorul va respecta drepturile persoanelor vizate în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu obligațiile legale în acest sens.
Organizatorul – Centrul Cultural Clujean – va publica numele și rezultatele artiștilor în diverse publicații, cum ar fi pe site-urile lor web, în ​​buletinele informative și în rapoartele anuale, precum și prin intermediul lucrărilor diseminate. Prin participarea și înscrierea pe platformă, artiștii oferă organizatorilor drepturile de a prezenta public lucrările rezultate în urma acestui apel.
Această secțiune este completată de dispozițiile legale în domeniul prelucrării datelor, precum și de politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal – GDPR.

12. DEFINIREA TERMENILOR

 • Mișcarea “Artiști Împreună” - mișcare ce își propune să mobilizeze artiștii din România în adresarea unor cauze colective importante pentru societatea românească;
 • Apel - apel din cadrul mișcării “Artiști Împreună”, care are ca scop angajarea artei și artiștilor în efortul comun de a informa cetățenii din România cu privire la importanța respectării regulilor și recomandărilor comunicate de către autoritățile publice abilitate în timpul stării de urgență generate de pandemia de coronavirus (COVID-19);
 • Organizatori
 • Centrul Cultural Clujean - organizație non-guvernamentală de cultură și dezvoltare urbană;
 • Observatorul Român de Sănătate - organizație non-guvernamentală a cărei misiune este aceea de a contribui la îmbunătățirea serviciilor de sănătate din România și estul Europei.
 • Participant- reprezintă persoana fizică care completează formularul online și depune cererea de participare prin intermediul platformei;
 • Aplicație - formularul online de pe platformaartistiimpreuna.ro care trebuie completat de către artist pentru a putea participa la apel;
 • Proiect - proiect cultural depus de artist/echipă de artiști;
 • Platforma online - platformaartistiimpreuna.ro administrată de organizatorul Centrul Cultural Clujean, și care conține formularul de aplicație la apel și toate versiunile actualizate ale diferitelor reglementări în baza cărora se derulează apelul.

13. ALTE CLAUZE

Jurisdicție
Prezentul document este guvernat de legislația română incidentă. Orice litigiu derivat din desfășurarea Programului se va soluţiona fie prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente, fie prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii, hotărârea acestui din urmă organ fiind definitivă pentru părţi.
Acceptarea termenelor
Regulamentul este considerat acceptat prin bifarea secțiunii „Accept regulamentul”, după ce autorul/ echipa a citit întregul document, înainte de a depune cererea pe platformă.

Ai întrebări?

Pentru orice clarificări, nelămuriri sau informații noi, organizatorul Centrul Cultural Clujean poate fi contactat prin e-mail, la adresa contact@cccluj.ro.
Centrul Cultural Clujean, Strada Fluierașului nr. 3, Cluj-Napoca