Implică-te ca și partener
Căutăm companii și fundații donatoare, lanțuri de hypermaketuri și rețele de farmacii ca parteneri de diseminare a lucrărilor, precum și organizații și grupuri civice dornice să pună umărul.

Descriere

E important să fim responasabili unii față de alții dar și față de natură și tot ce ne înconjoară.

Likes (0)
Share